Wednesday, 7 May 2014

Asean Youth Competition : Pertandingan Melukis" Pertandingan Belia ASEAN mengenai Kesenian dan Hak Asasi Manusia" 

Pertandingan ini terbuka kepada warga muda dari sepuluh negara anggota ASEAN yang berumur di antara 18 hingga 25 tahun.

Pertandingan akan diadakan dalam dua pusingan ; pusingan pertama akan diadakan di peringkat kebangsaan , manakala pusingan kedua akan dijalankan di peringkat serantau. 

Peserta akan menyerahkan karya mereka ( lukisan-lukisan) ke Pejabat negara yang Dilantik di negara mereka tinggal. Setiap jawatankuasa penganjur negara akan memilih satu lukisan terbaik dari setiap negara hendaklah dikemukakan kepada Sekretariat ASEAN untuk pertandingan seluruh rantau . AICHR akan memilih pemenang karya seni yang terbaik untuk menjadi juara keseluruhan .
Bukan sahaja yang bersamaan dengan tema pertandingan , lukisan juga mestilah asli dan sahih oleh peserta pertandingan . Hasil karya seni yang mesti mewakili AHRD , dan menerangkan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam karya seni melalui naratif yang singkat. Pemenang di peringkat kebangsaan dan serantau akan menerima hadiah wang tunai.

Jadilah sebahagian daripada Pertandingan Belia ASEAN mengenai Seni dan Hak Asasi Manusia ! Hantar lukisan anda ke pejabat yang ditetapkan negara anda sebelum Jumaat 30 Mei, 2014 . Alamat pejabat negara yang ditetapkan , keperluan, borang pendaftaran dan borang pengecualian boleh didapati melalui pautan di bawah.


_________________________________________________________________

Be a part of the ASEAN Youth Competition on Arts and Human Rights! Submit your drawings to your national designated office before Friday, 30 May 2014. The address of the national designated office, requirements, registration form and waiver form is available through the links below.


No comments:

Post a Comment

Ponsikou / Thanks for your comment, I really appreciate it :)